عکس ها | بر روی میدان ولی عصر (عج) حکاکی شده «ای برادران و خواهران یکدیگر را دوست داشته باشید».همشهری آنلاین – نسیبه سجادی“زندگی عشق است، خرد نمی گذارد مردم زندگی کنند، خرد به مردم می گوید چگونه بهتر بخورند، بهتر بخوانند چگونه بهتر باشند، چگونه بهتر بمیرند، عشق آتشی است که در درون انسان زندگی می کند” و آتش زندگی را برافروخت. شهید بهشتی در مورد عشق چنین گفت: اگر این خرد حسابگری و معامله گری را از خانه تنش بیرون نبرد، حب خدا به خانه دل راه نمی یابد.

در حال حاضر توصیه او همزمان با 6 تیر سالروز شهادت دکتر بهشتی و 72 یکی از اصحاب وفادار حجاری شده، جدیدترین نقاشی دیواری میدان ولیعصر است که به گفته دکتر بهشتی با نقاشی دیواری مزین شده است.

این سازمان به فعالیت های فرهنگی خود در پایتخت ادامه می دهد که در مناسبت های مختلف انجام می دهد. این نقاشی دیواری توسط محمد شکیبا با هشتگ «#عاشیق_شوید» طراحی شده و به مرحله چاپ و نصب رسیده است و «مجتبی حسن زاده» طراحی قسمت نوشتاری این نقاشی دیواری را بر عهده داشته است.