{عکس} | عادل فردوسی‌پور در داخل فینال حذفی همراه خود لقبی انتخاب شده!


به گزارش همشهری‌اینترنت، عادل فردوسی‌پور چند قبلی وقت فعلی، شنیده ها‌ای در داخل {تلویزیون} چاپ شده می‌شود.

{تصویر} گزارشگر سابق {تلویزیون} این موارد در داخل ورزشی فینال جام حذفی بین نمایندگی اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساجی مازندران، روی بنرهای هواداران گروه قائمشهری رویت شد.

نساجی قمشهر چهارشنبه ساعت شب در داخل فینال جام حذفی به مصاف ورزشی خودرو اراک سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عالی پرحاشیه سودآور شد به همان اندازه این گروه شکست بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان شود.

عکس |  عادل فردوسی‌پور در فینال حذفی با لقبی خاص!