عکس خاص انریکه مورا و علی باقری در تهران
معاون سیاسی خارجی اتحادیه اروپا در تهران با معاون سیاسی وزیر علی دیدار کرد.

رژیم لاغری سریع