{عکس} | امام زمان قلابی مهار شد | ادعاهای کذب این را ببینیدبه گزارش همشهری‌اینترنت به نقل به دلیل خبرگزاری بخش، {افرادی که} روز قبل همراه خود حمل لباس مجلسی روحانیت، به دلیل ویدئویی به دلیل خودش در داخل دنیای آنلاین ما چاپ شده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شده بود کدام ممکن است زمان(عج) بود، امام بازداشت شد.

این شخص منحرف ادعای ایجاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهان بیعت مردمان همراه خود شخصی شده بود!

ویدئویی تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد شخص ادعای شخصی را مطرح کرده بود ببینید: