{عکس} | ادعای لژیونر سرخ ها در داخل خصوص قراردادش تکذیب شد | اقدام عجیب و غریب برای خطرناک به همین دلیل {حمله} بازهم دوباره هواداران پرسپولیس


به گزارش همشهری وب مبتنی بر {شجاع} خلیل زاده مدافع سابق پرسپولیس همین الان در داخل مصاحبه ای ادعا کرده بود کدام ممکن است در مورد اینکه عالی 12 ماه نه همراه خود الریان قرار داد {نمی تواند} برای تعیین بلند مدت قطعنامه بگیرد. مدافع سراسری ایران {در این} مصاحبه آگاه بود کدام ممکن است کنار الریان نیاز به همراه خود این تجهیزات گلف باشد یا نباشد.

این در داخل حالی است کدام ممکن است او می رود در داخل زمان جدایی به همین دلیل پرسپولیس همراه خود قراردادی 2 ساله به الریان پیوسته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعتا نیاز به در طولانی مدت فصل شرکت کننده آزاد باشد یا نباشد. به نظر می رسد مانند است مدافع سابق سرخ ها برای اینکه بازهم دوباره مقابل هواداران پرسپولیس قرار بگیرد توپ را در داخل پایین الریان انداخته است. آگاه می تواند خلیل زاده همراه خود الاهلی قطر به هماهنگی رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید است که چه چیزی مسئول چه چیزی بود ادعا کرده است برای یادآور پرسپولیس او می رود تنها واقعی قطعنامه گیرنده ماجرا معمولاً نیست. با این وجود خبرنگار الکاس در داخل توییتی ادعای {شجاع} را تکذیب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفی شد کدام ممکن است این شرکت کننده در طولانی مدت فصل آزاد به احتمال زیاد خواهد بود.

خلیل زاده ۲ 12 ماه پیش تنها واقعی چه چیزی مسئول چه چیزی بود جدایی اش به همین دلیل پرسپولیس را حضور رسول پناه ادعا کرده بود.

عکس |  ادعای لژیونر سرخ ها در خصوص قراردادش تکذیب شد |  اقدام عجیب برای فرار از حمله دوباره هواداران پرسپولیس