عواقب خطرناک غذاهای ناسالم

در داخل {زیر} تعدادی از مسائل جدی سلامت قابل انتساب به بلعیدن مقدار بیش از حد از داروها غذایی ناسالم اشاره کردن شده است.

عدم وجود قدرت:

غذاهای ناسالم شامل داروها مغذی {مفید} برای بدن ما انسان به نظر نمی رسد که باشند. به طور معمول، این وعده های غذایی مملو به همین دلیل کربوهیدرات ها، {چربی ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول ldl مضری هستند کدام ممکن است قدرت مفیدی را فراهم کردن نمی دهند. در داخل نتیجه نهایی، شخصی که غذاهای ناسالم بلعیدن می تدریجی، درجه داروها مغذی مورد نیاز را به کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث ضعیف شدن بدن ما می تواند باشد.

هدف اصلی ناسالم:

یکی از آنها در نظر گرفته معایب غذاهای ناسالم اینجا است کدام ممکن است شامل مقدار بیش از حد روغن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها است. در داخل نتیجه نهایی بدن ما انسان هضم این وعده های غذایی را طاقت فرسا می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور به بلعیدن {مقادیر} زیادی خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنزیم می تواند باشد. روزی کدام ممکن است شخص خاص غذای ناسالم را مقدار بیش از حد از بلعیدن می تدریجی، اصولاً خون در داخل بدن ما در جهت مرکز هدایت می تواند باشد. در داخل نتیجه نهایی شخص واقعاً احساس خواب آلودگی هوا می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل به کاهش هدف اصلی مبارزه کردن می برد.

{بیماری} های قلبی:

غذاهای ناسالم شناخته شده به عنوان کار کردن اولیه {بیماری} های قلبی، به همین دلیل جمله انفارکتوس میوکارد، ایست قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصلب شرایین شناسایی شده است اند. این به این واقعیت واقعی است کدام ممکن است غذاهای ناسالم شامل مقدار بیش از حد لیپوپروتئین همراه خود چگالی کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول ldl هستند کدام ممکن است روی محافظت داخل رگ‌های خونی رسوب می‌کنند. این باعث تشکیل پلاک می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز مجبور است برای پمپاژ خون توسط شریان ها طاقت فرسا تر {کار} تدریجی. وجود چربی ها در داخل خون نیز باعث به کاهش درجه اکسیژن می تواند باشد. با این وجود یکی دیگر به همین دلیل اجزا خطرناک خارج از آن در داخل غذاهای ناسالم، غلظت مقدار بیش از حد از قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک است. غلظت مقدار بیش از حد از یون سدیم باعث بهبود استرس خون مرکز می تواند باشد.

نارسایی کبد:

حتی کبد نیز بدون در نظر گرفتن موادی مشابه چربی ها، کلسترول ldl را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک در داخل غذاهای ناسالم {آسیب} می بیند.

دیابت:

غذاهای ناسالم ممکن است حتی باعث {آسیب} به لوزالمعده می تواند باشد می شود که در پایان به دیابت شیرینی تکیه کن به انسولین (IDDM) می تواند باشد.