عذرخواهی آقای عصبانی از معلم مدرسه | فرد ضارب از صدای بلندگوهای مدرسه عصبانی شده بودبه گزارش همشهری آنلاین، طبق گفته رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش این هنجارشکنی بین یکی از کسبه محل و معلم پرورشی مدرسه بوده است. مدیر کل آموزش و پرورش البرز هم گفت: فرد ضارب که از صدای بلندگوهای مدرسه عصبانی شده و به معلم تربیتی مدرسه سیلی زده بود، در جمع اولیا، دانش آموزان و معتمدین محل از معلم عذرخواهی کرد.

در این زمینه ببینید:

رژیم لاغری سریع