عدم شروع داروهای اطفال در اسپانیا | اطفال


آموسسه تحقیقاتی Sant Joan de Déu (IRSJD)، Esplugues de Llobregat، اسپانیا

بواحد آموزش، تحقیق و نوآوری، پارک سلامت Sant Joan de Déu، بارسلون، اسپانیا

جمرکز تحقیقات زیست پزشکی در اپیدمیولوژی و شبکه بهداشت عمومی (CIBERESP)، مادرید، اسپانیا

ددانشکده داروسازی، دانشگاه بارسلون، بارسلون، اسپانیا

رژیم لاغری سریع