عادات سالم هفته 2: چسبیدن به عادات + حرکت


این هفته برای چالش عادات سالم، نحوه ایجاد عادات سالم متمرکز بر ورزش را پوشش می دهیم. بسیاری از ما در ماه ژانویه بهترین نیت ها را داریم، اما انگیزه و اراده فقط تا این حد طول می کشد – به همین دلیل است که در مورد چگونگی ایجاد عادات تناسب اندام عالی و چگونگی حفظ آنها بحث خواهیم کرد!

The post عادت های سالم هفته 2: چسبیدن به عادات + حرکت اولین بار در اسنپ کیچن ظاهر شد.

رژیم لاغری سریع