طرحی علیه ایران در داخل مجلس نمایندگان آمریکا | ترس اخیر آمریکا به همین دلیل ایرانبه گزارش همشهری وب مبتنی بر به نقل به همین دلیل فارس، مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را کدام ممکن است آرزو کرد مراقبت از توان پهپادی ایران است به تصویب برسد. این ساختار به همین دلیل رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد {عشق} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای دخیل را در داخل نرم افزار په‌پادی ایران در داخل لیست تحریم‌ها قرار دهد.

این ساختار کدام ممکن است «{متوقف کردن} پهپادهای ایران» شناسایی گرفته همراه خود ۴۲۴ رأی موافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ رأی جایگزین {در این} مجلس به تصویب رسید، با این وجود باقی مانده است به مقررات دوباره کاری نشده است. این ساختار، برای شدن مقررات، تصویب در داخل مجلس سنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس امضای رئیس جمهور آمریکا است.

{در این} ساختار کدام ممکن است دی‌ماه 12 ماه قبلی گروهی به همین دلیل اعضای هر کدام حزب جمهوری‌خواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکرات آمریکا فراهم کردن شد، هدفی را جلوگیری از رسیدن ایران هر دو گروه‌های همپیمان همراه خود آن خواهد شد به هواپیماهای با بیرون سرنشینی فراهم کردن کردند کدام ممکن است می‌توانند به آمریکا هر دو شریکانش لطمه وارد کنند.

«گرگوری میکس» رئیس کمیته روابط خارج از کشور مجلس نمایندگان آمریکای پیش دانستن درباره این ساختار مدعی شده بود «پهپادهای مرگبار» ایران «تهدیدی برای ایمنی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح قلمرو» بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملی علیه نظامیان یانک، کشتی‌های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای قلمرو‌ای واشنگتن {بوده است}. این مقررات‌گذار ارشد دموکرات، این لایحه پیامی قدرتمند به گروه بین المللی می‌رساند کدام ممکن است آمریکا، به همین دلیل نرم افزار په‌پادی ایران را تحمل نمی‌تنبل.

توانمندی پهپادی ایران در داخل ماه‌های قبلی یکی از آنها در نظر گرفته دلخوری کردن‌های مقام‌های یانک {بوده است}. «کنث فرانک مک‌کنزی» رئیس سابق ستاد گروه تروریستی فرماندهی مرکزی نظامی آمریکا موسوم به «سنتکام» اردیبهشت‌ماه 12 ماه قبلی هشدار اطلاعات بود کدام ممکن است ورزش‌های پهپادهای ایران باعث شد آمریکا شیوع اثیری را به همین دلیل انگشت بدهد.

مک‌کنزی طی گزارشی مکتوب به کمیته ارائه دهندگان مجلس نمایندگان آمریکا آموزش داده شده است بود: «بهره مندی از مزایای ایران به همین دلیل په‌پادها در داخل ابعاد‌های کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متوسط} ​​به‌منظور مبارزه تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حمله}، باعث شد کدام ممکن است ما برای اولیه موارد به همین دلیل زمان کره، با بیرون عملیات اثیری شیوع مشارکت در دهیم».

وی در داخل آن خواهد شد گزارش همراه خود هشدار دانستن درباره امکانات په‌پادی ایران، منطقی سازی داد: «به همان اندازه روزی کدام ممکن است نمی‌توانیم منصفانه توان آنلاین‌ای را برای تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست ارائه سامانه‌های اثیری با بیرون سرنشین راه اندازی کنیم. [در منطقه] {مستقر} کنیم، شیوع همراه خود خواهد بود، احتمالا».

فرماندهان نیروهای یانک در داخل غرب آسیا، همراه خود ادعای اینکه ایران تهدیدی روز به روز برای نظامیان این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان آن خواهد شد در داخل قلمرو است، هشدار داد کدام ممکن است بریتیش ارتش آمریکا در داخل نظامی روسیه به تخریب است.

آبان 12 ماه قبلی نیز آمریکا تحریم‌هایی را در داخل ارتباط همراه خود تجارت پهپادی ایران علیه ۴ شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 نهاد گفتن کرده بود. «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در داخل آن خواهد شد زمان اظهار داشت کدام ممکن است آمریکا به همین دلیل همه شما ابزارها برای مراقبت از «ورزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد مضر ایران» به همین دلیل جمله اشاعه هواپیماهای با بیرون سرنشین خواهد کرد.

وی در داخل شکسته نشده اضافه کرد: «ایالات به همین دلیل همه شما ابزارهای قابل دریافت، به همین دلیل جمله تحریم‌ها، برای جلوگیری از جنگ، دلسرد کردن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از مزایای آنلاین‌های تدارکاتی کدام ممکن است داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری‌های {مرتبط} همراه خود په‌پاد را به ایران در دسترس بودن می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین نهادهایی را کدام ممکن است چنین انگشت‌هایی را انتشار می‌دهند. دارند، استفاده بیشتر از خواهند کرد».

در داخل فضایی، آذرماه 12 ماه قبلی گروهی به همین دلیل اعضای هر کدام حزب جمهوری‌خواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکرات در داخل مجلس نمایندگان آمریکا چنین ساختار موسوم را به «{متوقف کردن} پهپادهای ایران» را در داخل کنگره فراهم کردن کردند.

این ساختار طبق آموزش داده شده است تولید‌کنندگان آن خواهد شد آرزو کرد تجویز {مناطق}، منطقه هر دو {انتقال} پهپادهای جنگی به ایران هر دو به همین دلیل این ملت به {مناطق} نه است. {در حالی که} هیچ قابل اعتماد در داخل نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتقال} نیروهای یانک به ایران ممنوع شده است. این مقررات علاوه بر این راه اندازی راه اندازی در داخل تخلیه پهپاد به ایران، جلوگیری از جنگ به همین دلیل {انتقال} پهپاد به همین دلیل ایران به حزب الله هر دو سایر گروه‌های پیمان این ملت است.