صعود خاموش بورس 1073 واحد شاخص کلبه گزارش همشهری آنلاین، شاخص کل بورس اوراق بهادار امروز با 1073 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 515 هزار واحد رسید. در حالی که شاخص کل با همین معیار وزنی 941 واحد کاهش یافت و در رقم 419 هزار و 64 واحد قرار گرفت.

امروز پس از مدت ها ارزش معاملاتی در این بازار کمتر از 40 هزار میلیارد ریال است و با 388 هزار نوبت، ارزش معاملات 35 هزار و 173 میلیارد ریال است.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر نمادهای با بیشترین تاثیر منفی و پالایشی اصفهان، صنعت پتروشیمی خلیج فارس، پالایشگاه تهران، پتروشیمی پردیس و معدن و صنعت گل گهر نسبت به سایر نمادهایی که بیشترین تاثیر مثبت را بر سهام بازار دارند.

در جهت عکس در بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس با 15 واحد کاهش روی عدد 20 هزار و 838 واحد قرار گرفت. در این بازار 387 هزار معامله به ارزش 43 هزار و 613 میلیارد ریال انجام می شود.

پلیمر آریاساسول، بهمن دیزل، توسعه بیان هم ارزی و فلزات و توسعه سامانه نرم افزاری نگین بیشترین تاثیر مثبت را بر سایر نمادها داشتند تا داروخانه دانا، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ایران و بیمه اتکایی بیشترین تاثیر منفی را در فرابورس نسبت به سایر نمادها داشتند.