صعود ایران در رتبه بندی سرعت اینترنت جهانی به چند رتبه رسیدیم و کدام کشورها در صدر هستند؟به گزارش همشهری آنلاین، در رتبه بندی سرعت اینترنت جهان در اردیبهشت ماه، اینترنت ثابت ایران با 3 رتبه نسبت به فروردین ماه در رتبه 111 جهان قرار گرفت.

در رده بندی سرعت اینترنت موبایل، ایران با ۲ رتبه به جایگاه ۷۱ رسید.

میانگین سرعت دانلود و آپلود اینترنت موبایل ایران در این ماه به ترتیب 26.10 و 9.59 مگابیت بر ثانیه است که سرعت دانلود نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

همچنین میانگین سرعت دانلود و آپلود اینترنت ثابت کشور نیز به ترتیب 10.34 و 1.65 مگابیت بر ثانیه اعلام شده است. نرخ 10.23 برای دانلود در ماه گذشته و 1.59 مگابیت در ثانیه برای آپلود بود، بنابراین ما شاهد رشد هستیم.

نروژ، امارات و قطر در صدر رده بندی اینترنت موبایل قرار دارند و نروژ در مقایسه با امارات در صدر رده بندی قرار دارد.

سنگاپور، شیلی و تایلند در صدر رتبه بندی اینترنت ثابت، بدون تغییر نسبت به ماه گذشته، به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

میانگین سرعت دانلود و آپلود اینترنت موبایل نروژ به ترتیب 129.40 و 18.41 مگابیت بر ثانیه بود.

این در حالی است که میانگین سرعت دانلود و آپلود اینترنت ثابت سنگاپور به ترتیب 209.21 و 174.67 مگابیت بر ثانیه بوده که رشد ماهانه خوبی را نشان می دهد.