صدور کیفرخواست عاملین {قتل} فجیع خانم نوجوان اهوازی | {سرنوشت} قاتلی کدام ممکن است اوج بریده مونا را {در شهر} چرخاندبه گزارش همشهری تحت وب به نقل به دلیل دادگستری خوزستان، قابل اعتماد جعفری چگنی اظهار کرد: آرزو می کنند شیوع {قتل} خانم نوجوان اهوازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه تصاویری به دلیل اقدام {قاتل} به {نمایش} حرکت فجیع شخصی در داخل یکی در میان جاده‌های کلان شهر، عناصر این {قتل} دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده موضوع در داخل دادسرای این شهرستان مورد معامله با قرار گرفت.

وی افزود: همراه خود پایان دادن تحقیقات همراه خود معامله با فوق‌العاده بازپرس ویژه {قتل} قلب استان خوزستان، کیفرخواست در موضوع انتقاد اولیای دم در داخل خصوص متهمان به دلیل حیث {جنبه} غیر دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه قصاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مجرمانه نه متهمین در داخل اخلال نظم پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریحه‌دار کردن {احساسات} افراد، صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای اشد مجازات شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پرونده} جهت شکسته نشده معامله با به جیب دادگاه کیفری خوب استان خوزستان قرار داده شد.

وی افزود: تامین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت روانی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد قاطع همراه خود مجرمین به دلیل انتخاب‌های دادسرای پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب استان خوزستان است.

بهمن‌ماه 12 ماه قبلی شخص نوجوان اهوازی پس به دلیل به {قتل} رساندن شریک زندگی ۱۷ ساله شخصی به تماس گرفتن غزل (مونا) حیدری، اقدام به {نمایش} حرکت فجیع شخصی در داخل جاده‌های کلان شهر اهواز کرد.