شین اسپلینت هر دو {درد} جلوی ساق فوتاصطلاح پزشکی برای این عارضه «نشانگان استرس تیبیای داخل» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیح برای آن قرار است استرس بر استخوان تیبیا هر دو خشن‌نی (یکی از آنها در نظر گرفته 2 استخوان ساق فوت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاندون‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس‌های همبند فراگیر آن قرار است است کدام ممکن است گروه های عضلانی را به این استخوان مرتبط می‌کنند. استرس وارد آمده بر آنها خواهند شد باعث تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید درناک شدن‌شان می‌شود.

در داخل این مورد در داخل جلوی ساق پای‌تان {درد} حس می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساس این قلمرو هم ممکن است به طور اضافی دردناک باشد یا نباشد.

معمولا این عارضه در کل یکی 2 هفته تقویت پیدا می‌تنبل، با این وجود می‌توانید برای تسکین {درد} به دلیل مسکن‌های منظم هر دو کمپرس خنک ( مثلا همراه خود {گذاشتن} عالی کیس یخ هر دو کیسه سبزی منجمد در سراسر عالی حوله) روی جلوی ساق فوت برای ۲۰ {دقیقه} هر کدام به همان اندازه سه ساعت بیشترین استفاده را ببرید.

در کل دروره خوب شدن فعالیت های ورزشی‌های کسل کننده شبیه یوگا هر دو شنا مشارکت در دهید. خواهد شد پس به دلیل تقویت یافتن به همان اندازه {جایی} کدام ممکن است می‌توانید دویدن‌تان را روی پایین لوس مشارکت در دهید، در گذشته به دلیل فعالیت های ورزشی خودتان را خوب و دنج کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل بالا فعالیت های ورزشی اعمال‌های کششی مشارکت در دهید.

خواهد شد کفش ورزشی مناسبی را {انتخاب کنید} کدام ممکن است بعد پایتان باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل هنگام فعالیت های ورزشی به خوبی به دلیل پایتان حمایت تنبل.

اگر زمین پای براق دارید مخصوصاً هنگام قدم برداشتن قوس زمین‌پایی تان به کاهش پیدا می‌تنبل هر دو به اصطلاچ پزشکی overpronation فوت دارید، تا حد زیادی ممکن است به طور اضافی پس به دلیل راهی که در آن درگیر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویدن دچار در داخل جلوی ساق فوت شوید، در داخل این چیزها همراه خود مشاوره گرفتن از پزشکتان ممکن است به طور اضافی اجباری باشد یا نباشد کفی‌های مخصوص (ارتوتیک) هر دو کفش ورزشی‌های ویژه‌ای بیشترین استفاده را ببرید کدام ممکن است به دلیل قوس زمین‌پایی‌تان حمایت تنبل.

اصلاحات غیر منتظره در داخل ابزار ورزشی شبیه دویدن هر دو پیاده‌روی به زودی به میزان بارگیری پس به دلیل {مدتی} ورزش نداشتن ممکن است به طور اضافی خواهید داشت دچار این عارضه تنبل. به همین دلیل گام به گام مدت زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق ورزش بدنی‌تان را بهبود دهید.

نقطه ضعف گروه های عضلانی قوزک فوت، ران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های عضلانی تنه‌ای هم احتمالات {درد} جلوی ساق فوت را بهبود می‌دهند، به همین دلیل همراه خود مشارکت در اعمال‌های دقیق آنها خواهند شد را هم پشتیبانی کنید.