شنیدن صداهای عجیب در مریخ علت و منشأ این صدا چیست؟به گزارش هاشمشری آنلاین و به نقل از سان، این ضربه به دلیل نحوه عبور صدا در جو مریخ با یک «لکه» عجیب شنیده شد.

زنگ های گام پایین تر دارای طول موج های بلندتری هستند که در محیط های گرم سریعتر منتشر می شوند.

یکی از وبلاگ های ناسا توضیح می دهد که یک ناظر در نزدیکی صدای “بنگ” را می شنود و یک ناظر دورتر صدای “بنگ” را می شنود که توسط فناوری های مریخ ثبت شده است.

این افکت صوتی در بیابان های زمین نیز شکل می گیرد.

بیشتر بخوانید: