شمار اشیا کرونا در داخل شانگهای میوه ها می‌گیرد| محدودیت‌ها در داخل شهرهای بیشتری به همین دلیل چین برقرار می‌شودبه گزارش همشهری وب مبتنی بر به نقل به همین دلیل رویترز «جهان مقرون به صرفه فرودگاه ژنگ‌ژو»، خوب کانون بسیار مهم تأمین در داخل قلب چین کدام ممکن است جای می دهد واحد تولیدی‌های نمایندگی فاکس‌کان تامین‌کننده اجزا نمایندگی اپل در داخل آن قرار است قرار دارند، روز جمعه ۱۴ روز قرنطینه پایه هر دو «لاک‌داون» معرفی شد کدام ممکن است «بر مقدمه سناریو کل شما‌گیری تغییر احتمالاً وجود خواهد داشت.»

کلان شهر مورد‌آن قرار است در داخل شمال غرب چین نیز نیاز دارند چند مورد آخر مورد {عفونت} کرونا {در این} ماه، روز جمعه به همین دلیل ساکنان خواست به همان اندازه به همین دلیل سفرهای غیر حیاتی به بیرون به همین دلیل مجتمع‌های مسکونی‌شان خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل نمایندگی‌ها خواست کارکنانشان را وادارند به همان اندازه به همین دلیل محل اقامت‌هایشان {کار} کنند هر دو در داخل محل کارشان بمانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت کنند.

خوب مقام پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مورد‌آن قرار است روز شنبه در داخل {پاسخ به} دلخوری کردن‌های ساکنان دانستن درباره عدم وجود بالقوه وعده های غذایی اظهار داشت کدام ممکن است این گفتن به معنای «لاک‌داون» نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کلان شهر قرنطینه پایه گفتن نکرده است.

کلان شهر سوژو، در دسترس شانگهای نیز روز شنبه معرفی شد کل شما کارکنانی کدام ممکن است می‌توانند نیاز به به همین دلیل محل اقامت {کار} کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتمع‌های مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوابگاه‌های نمایندگی‌ها نیاز به به همین دلیل ورود به غیر حیاتی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتومبیل توقف کنند. این کلان شهر بیش به همین دلیل ۵۰۰ {عفونت} کرونا را در داخل فینال شیوعش گفتن کرده است.

شخصی شانگهای قلب میوه ها‌گیری جدیدترین شیوع کرونا به همین دلیل اوایل ماه مارس قرار دارد، روز شنبه شمار بی‌سابقه ۳۵۹۰ مورد علامت‌دار کرونا را برای ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین) معرفی شد. شمار اشیا بی‌علامت هم همراه خود یک زمان کوتاه بهبود نسبت به روز قبل از این به ۱۹۸۷۲ مورد رسید.

اشیا کرونا در داخل شانگهای بدون در نظر گرفتن اینکه معمولاً ساکنان ۲۵ میلیون نفری آن قرار است در داخل قرنطینه پایه به حرکت می‌برند، تقریباً همه اشیا این {بیماری} در داخل در همه جا چین را تشکیل می‌دهد.

پوشش «پاکسازی پویا» در داخل چین منسوب به محدود کننده به زودی شیوع‌های ظریف کرونا به محض روی ارائه تحمیل می‌شود. سرمقاله آشکار شده در داخل روز شنبه در داخل روزنامه مناسب حزب کمونیست چین اظهار داشت این رویکرد «مناسب ترین انتخاب {در این} مرحله بر مقدمه سناریو کل شما‌گیری در داخل چین است.»

با این وجود محدودیت‌های ادامه دار شبیه به کرونا باعث شده است کدام ممکن است سرکنسول ژاپن در داخل شانگهای در داخل نامه‌ای وبسایت کنسولگری در داخل روز شنبه آشکار شده است، به همین دلیل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین محله ای بخواهند دلخوری کردن‌های خرید‌وکارهای {ژاپنی} {در این} کلان شهر رفع‌وفصل تدریجی.

حمایت به همین دلیل پوشش «کووید-A 0» در داخل چین هفته‌های جدیدترین کدام ممکن است محدودیت‌های اعمال‌شده شبیه به شیوع کرونا به عدم وجود داروها غذایی، آزاد شدن خانوار‌ها، به همین دلیل انگشت قدم گذاشتن حرفه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل مقرون به صرفه شده است، اُفت کرده است.

ویدئوهای اخیرا منتشرشده در داخل رسانه‌های اجتماعی صحنه‌های نادری به همین دلیل ناآرامی در داخل روز پنجشنبه در داخل شانگهای را تأیید شد آن قرار است ساکنان خوب مجتمع مسکونی بر بالا اجرای محدودیت‌های کرونا همراه خود پلیس به زدوخورد می‌پردازند. ساکنان به همین دلیل پلیس می‌خواهند کدام ممکن است {اجازه} {ماندن} ممکن است در داخل آپارتمانهای‌شان را بدهد کدام ممکن است قرار بود شناخته شده به عنوان محل قرنطینه کرونا استفاده بیشتر از شود.

تحلیل‌{گران} می‌گویند اختلال عملکرد عظیم زنجیره تامین احتمالا به تاخیر در داخل انتشار کالاهای نمایندگی‌هایی مشابه اپل می‌انجامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر میزان پیشرفت مقرون به صرفه چین در داخل 12 ماه جاری تاثیر می‌گذارد.