سومین جلد از کتاب «شاعران معاصر ایران» منتشر شد | سیدعلی صالحی در یک کتاب


به گزارش همشهری آنلاین، این کتاب در بهار سال جاری توسط انتشارات حس هفتم منتشر شده و در سی‌وسومین نمایشگاه کتاب تهران (مصلی، شبستان، بخش ناشران عمومی، راهرو ۱۳، غرفه، نشر حس هفتم) ۱۴ منتشر خواهد شد.

صفحه سیدعلی صالحی درباره این کتاب نوشته شده است: فیض شریفی در این کتاب 310 صفحه از حسب حال سیدعلی صالحی، چهار دوره سروده های سیدعلی صالحی و بهویژه منشور شعر حکمت را نقد و بررسی قرار داده و پس از آن موفق ترین و تازه ترین اشعار شاعر را. به شیوه نوین و فلسفی تشریح و تبیین کرده و عوامل اجتماعی یک شعر را تحلیل کرده و پس از آن، شعرهای موفق و شعرهایی از شاعر را که در حافظه جمعی مردم مانده، آورده است.

فیض شریفی در یک پلان از نقد و بررسی اشعار سیدعلی صالحی که در پشت‌جلد آمده است، نوشته است: «صالحی یک شاعر پدیدارشناس است… او هستی را حقیقت می‌داند. در حقیقت پدیدارشناسی که عبارت از وجود و هستی است، موضوعی حادث می‌شود که شاعر در پاره‌ای از موقعیت‌ها، جوهر وجودی خود و هستی را فاش می‌کند. این پاره‌ها موقعیت‌ها معمولاً در هنر و به خصوص در شعر به وجود می‌آید. شاعران در این حالت، وارثان آب و خرد و روشنی‌اند، محرم ملک و پیامبران عالم ملکوت‌اند.»

سومین جلد از کتاب «شاعران معاصر ایران» منتشر شد |  سیدعلی صالحی در یک کتاب

رژیم لاغری سریع