سلام ژاپنی با بند

سلام ژاپنی با بند یکی از انواع حالت های مختلف تمرین سلام ژاپنی است که برای تقویت ماهیچه سرین به کار گرفته می شود. استفاده از طناب در این حرکت برای ایجاد استقامت بوده ، بدین معنا که هر چه نزدیک تر باشد انقباض بیشتر خواهد بود و فشار بیشتری بر روی عضله مورد نظر ایجاد می شود. از این حرکت می توانید برای گرم کردن بدنتان و به عنوان یک حرکت جانبی وزنه برداری استفاده کنید.

 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : ماهیچه سرین
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیزم : ترکیبی
 • وسایل مورد نیاز : طناب
 • سطح تمرین : متوسط
 • نوع نیرو : مفصلی ( دو طرفه )
 • عضلات ثانویه درگیر در این تمرین : عضلات شکم ، همسترینگ ، پشتی کوچک ، پشتی بزرگ
آناتومی بدن (ماهیچه سرین)
آناتومی بدن (ماهیچه سرین)

نحوه اجرای حرکت سلام ژاپنی با بند :

 1. روی یک طناب به گونه ای بایستید که فاصله پاهایتان یکسان باشد و انتهای یک قسمت را بر روی گردنتان قرار دهید.
 2. در ارتفاع شانه هایتان طناب را محکم گرفته و به آرامی به سمت بالا بکشید تا فشار وارد شده به گردنتان را کاهش دهید.
 3. برای شروع اندکی به سمت ماهیچه سرین عقب رفته ، در حالی ستون فقرات شما کاملا در حالت خنثی قرار دارد.
 4. باسن خود را به سمت عقب کشیده و صاف بایستید.
 5. تا جایی که می توانید تمرین سلام ژاپنی با بند را تکرار کنید.

نکات کلیدی:

 • محدوده حرکت بستگی به تحرک و پویایی هر فرد و همچنین توانایی او در حفظ ستون فقرات در حالت خنثی دارد.
 • موقعیت قرارگیری گردن نیز برای هر فردی متفاوت خواهد بود. برخی ترجیح می دهند گردنشان در حالت خنثی قرار گیرد و برخی دیگر ترجیح می دهند اندکی به سمت بالا نگاه کنند.
 • در حین اجرای تمرین سلام ژاپنی با بند هنگامی که خم می شوید وزن شما روی پاشنه پا قرار می گیرد. با این حال ، بسیار حائز اهمیت است وزنتان را در کل پاهایتان تقسیم کنید و مراقب باشید انگشت شصت شما بلند نشود.
آموزش اجرای صحیح حرکت سلام ژاپنی با بند

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت ران و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید