سعید رضویان درگذشت – همشهری اینترنتبه گزارش همشهری اینترنت به نقل به دلیل ایسنا، امیر شهاب رضویان به دلیل بستگان این خبر را تایید کرد. متولد ۱۳۴۳ همدان، به دلیل فصل تابستان 12 ماه ۱۳۶۸ در داخل موسسه گل آقا شناخته شده به عنوان مدیرفنی به {کار} مشغول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اقامت یاد کیومرث صابری فومنی به دلیل تخلیه اولیه شماره نشریه کمدین آقا گل همکاری داشت، وی در داخل 12 ماه ۱۳۷۱ در داخل شرکت نمایندگی فیلمسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش های سینمایی هیلاج {مشارکت} کرد. داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاویر حرکتی های سینمایی تهران ساعت هفت صبح ۱۳۸۱، مینای کلان شهر خاموش ۱۳۸۵، فصل تابستان گران ۱۳۸۸، بازدید زمان ۱۳۹۲، وضعیت ۱۳۹۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد انگشت شماری تصاویر حرکتی مستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به را تولید کرد.

رضویان عضو صفحه بحث تولید کنندگان سینمای مستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث {مدیران} {تولید کننده} محل اقامت سینما بود. وی روز {پنجم} اردیبهشت ماه در داخل بیمارستان امام خمینی درگذشت.

{مراسم} وداع را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاکسپاری وی روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح در داخل محل سالن های مجتمع عروجیان، بهشت ​​زهرای تهران برگزار می تواند باشد.
{مراسم} یادبود به صورت دیجیتال برگزار خواهد بود.