ساعد هالتر ایستاده از پشت

پرس بالا سینه اسمیت

پرس بالا سینه اسمیت

2019-06-15

جلو بازو دمبل میز شیبدار

جلو بازو دمبل میز شیبدار

2019-06-15

ساعد هالتر ایستاده از پشت

عضلات قدامی ساعد در بخش قدامی استخوان های ساعد و عضلات خلفی در سطوح خلفی و جانبی این استخوان ها قرار دارند. اعمال حرکتی این دو گروه مختلف عضلانی نیز متفاوت بوده و هر یک وظایف مشخص را به عهده دارند. هر گروه از عضلات را می توان به دو گروه سطحی و عمقی طبقه بندی کرد.

آناتومی بدن ( عضله ساعد )
آناتومی بدن ( عضله ساعد )
 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : ساعد
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیک : جداسازی ( ایزولیت )
 • سطح تمرین : مبتدی
 • ابزار مورد نیاز : هالتر
 • نوع نیرو : کششی

نحوه انجام حرکت ساعد هالتر ایستاده از پشت :

 1. وزن مناسبی برای هالتر انتخاب کرده و پشت خود هالتر را نگه دارید ، به گونه ای که کف دستان شما رو به بیرون باشد. دستان شما باید به اندازه عرض شانه هایتان باز باشد.
 2. صاف بایستید و پاهای خود را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید. مستقیم به سمت جلو نگاه کنید. مچ دست خود را خم کرده و تا جایی که می توانید هالتر را پایین ببرید. این نقطه شروع حرکت ساعد هالتر ایستاده از پشت می باشد.
 3. به آرامی هالتر را بالا آورده و تا جایی که می توانید به عضلات ساعد را در بالای حرکت فشار وارد کنید. توجه داشته باشید که تنها مچ دست باید حرکت کند.
 4. لحظه ای مکث کرده و سپس هالتر را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.
 5. تا جایی که می توانید حرکت ساعد هالتر ایستاده از پشت را تکرار کنید.

نکات کلیدی :

 • سنگین بودن وزنه تاثیری در موثر بودن تمرین ساعد هالتر ایستاده از پشت نخواهد داشت. سعی کنید وزنه های سبک را انتخاب کنید و با تکنیک این حرکت را انجام دهید.
 • تکرارها را به آرامی انجام دهید و به منظور افزایش شدت در بالای حرکت اندکی مکث کرده و به عضلات ساعد خود فشار وارد کنید.
 • در پایین حرکت ساعد هالتر ایستاده از پشت تا جایی که می توانید باید هالتر را به سمت پایین پرتاب کنید.
 • در پایان حرکت ، زانوی خود را خم کرده و هالتر را به آرامی روی زمین بگذارید.
آموزش اجرای صحیح ساعد هالتر ایستاده از پشت

جهت مشاهده سایر حرکات مرتبط ، به صفحه حرکت ساعد و جهت مشاهده سایر حرکات بدنسازی به صفحه حرکات بدنسازی مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید