ساعد دمبل تک دست نشسته

ساعد ایستاده سیم کش دست برعکس

ساعد ایستاده سیم کش دست برعکس

2019-06-15

کرانچ سیم کش

کرانچ سیم کش

2019-06-15

ساعد دمبل تک دست نشسته

آناتومی بدن ( عضله ساعد )
آناتومی بدن ( عضله ساعد )
 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : ساعد
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیک : جداسازی ( ایزولیت )
 • سطح تمرین : مبتدی
 • ابزار مورد نیاز : دمبل
 • نوع نیرو : کششی

نحوه انجام حرکت ساعد دمبل تک دست نشسته :

 1. یک دمبل در دست بگیرید ( کف دست رو به بالا ) و در مقابل یک نیمکت زانو بزنید.
 2. پشت ساعد خود را به گونه ای روی لبه نیمکت قرار دهید که مچ دست شما بیرون نیمکت قرار بگیرد.
 3. مچ دست خود را خم کرده و اجازه دهید دمبل تا جایی که امکان دارد به سمت پایین خم شود. به منظور ایجاد ثبات ، دست دیگر خود را روی نیمکت قرار دهید.
 4. به آرامی تا جایی که امکان دارد دمبل را به سمت بالا آورید و در بالای حرکت ، به عضلات ساعد خود فشار وارد کنید.
 5. اندکی مکث کرده و به آرامی دمبل را به نقطه شروع بازگردانید.
 6. تا جایی که می توانید حرکت ساعد دمبل تک دست نشسته را تکرار کنید.
آناتومی بدن در حرکت ساعد دمبل تک دست نشسته
آناتومی بدن در حرکت ساعد دمبل تک دست نشسته

نکات کلیدی :

 • سعی کنید حین اجرای حرکت ساعد دمبل تک دست نشسته از وزنه ای سبک استفاده کنید و حرکت را تکنیکی انجام دهید. سنگین بودن وزنه تاثیری در این تمرین نخواهد داشت.
 • تکرارها را به آرامی انجام داده و در بالای حرکت اندکی مکث کرده و به منظور افزایش شدت در عضلات ساعد خود فشار ایجاد کنید.
 • در پایین حرکت ساعد دمبل تک دست نشسته ، دمبل را تا جایی که می توانید به پایین بیاندازید.
آموزش اجرای صحیح حرکت ساعد دمبل تک دست نشسته

جهت مشاهده سایر حرکات مرتبط ، به صفحه حرکت ساعد و جهت مشاهده سایر حرکات بدنسازی به صفحه حرکات بدنسازی مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید