ساعد دمبل تک دست برعکس نشسته

تمرین ددلیفت

تمرین ددلیفت

2019-06-15

پرس رک ( دو دستی )

پرس رک

2019-06-15

ساعد دمبل تک دست برعکس نشسته

آناتومی بدن ( عضله ساعد )
آناتومی بدن ( عضله ساعد )
 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : ساعد
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیک : جداسازی ( ایزولیت )
 • سطح تمرین : مبتدی
 • ابزار مورد نیاز : دمبل
 • نوع نیرو : کششی

نحوه انجام حرکت ساعد دمبل تک دست برعکس نشسته :

 1. یک دمبل در دست بگیرید ( کف دست رو به پایین ) و بر لبه نیمکت بنشینید.
 2. ساعد خود را بر روی مفصل ران پایتان قرار دهید ، به گونه ای که مچ دست شما در انتهای ران شما قرار داشته باشد.
 3. مچ دست خود را خم کنید و تا جایی که امکان دارد دمبل را به سمت پایین بیاندازید. برای ایجاد ثبات ، دست دیگر خود را روی پای دیگرتان قرار دهید. این نقطه شروع حرکت ساعد دمبل تک دست برعکس نشسته می باشد.
 4. تا جایی که می توانید دمبل را بالا آورید ، در بالای حرکت ساعد خود را فشار دهید.
 5. اندکی مکث کرده و سپس به آرامی دمبل را نقطه شروع بازگردانید.
 6. تا جایی که می توانید این حرکت را تکرار کنید.

نکات کلیدی :

 • سعی کنید از وزنه ای سبک استفاده کنید و حرکت را تکنیکی انجام دهید. سنگین بودن وزنه تاثیری در این تمرین نخواهد داشت.
 • تکرارها را به آرامی انجام داده و در بالای حرکت اندکی مکث کرده و به منظور افزایش شدت در عضلات ساعد خود فشار ایجاد کنید.
 • در پایین حرکت دمبل را تا جایی که می توانید به پایین بیاندازید.
آموزش اجرای صحیح ساعد دمبل تک دست برعکس نشسته

جهت مشاهده سایر حرکات مرتبط ، به صفحه حرکت ساعد و جهت مشاهده سایر حرکات بدنسازی به صفحه حرکات بدنسازی مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید