ساختمان های تهران سبز می شوند ویژگی منحصر به فرد ساختمان سبزبه گزارش همشهری آنلاین، شینا انصاری مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران ضمن تشریح ایجاد ساختمان های سبز در شهر تهران گفت: در چارچوب یکی از مصوبات شورای اسلامی جامعه شهر تهران با عنوان ساختمان سبز و معماری پایدار، موضوع ساختمان سبز پیگیری شده است، بنابراین برای اولین بار دانلود مدل ارزیابی و ارزیابی ساختمان سبز در حال انجام است و دبیرخانه این بحث در معاونت شهرسازی تشکیل شد. و معماری شهرداری تهران.

وی افزود: اداره محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران نیز در این پروژه همکاری می کند و در حال حاضر دستورالعمل اجرایی پروژه در حال تهیه و تدوین است تا مشخص شود چه امکاناتی در اختیار این ساختمان ها قرار می گیرد. مواردی مانند پایان کار و اموری در دست شهرداری تهران است تا سازندگان علاقه خاصی به مسائل مربوط به ساختمان سبز داشته باشند. موضوعاتی مانند بازیافت آبس بقیهس انرژی بازیافتی و … نیز در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: تاکنون یک ساختمان در حکیمیه منطقه 4 و یک ساختمان در منطقه 5 داشته ایم که به صورت داوطلبانه و به صورت پایلوت در این طرح شرکت کرده ایم. در واقع، در حال حاضر افرادی وجود دارند که علاقه مند به ایجاد ساختمان های سبز به تنهایی هستند. چند سال پیش اداره محیط زیست شهر تهران فراخوانی برای تشویق این ساختمان ها داد و نشان هایی به آنها داده شد.

انصاری تاکید کرد: این طرح قبلا اختیاری بود اما با تهیه دستورالعمل مقرر شد بخشی از این اقلام ساختمان سبز از حالت اختیاری خارج و اجباری شود و علاوه بر الزامات ساختمان های جدید، الزاماتی نیز وجود داشته باشد. برای چیزهایی مانند بازیافت آب و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر. مشوق هایی را برای تشویق سازندگان به رعایت این موارد برای ایجاد ساختمان های دوستدار محیط زیست در نظر بگیرید.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران در بخشی دیگر از این سخنان با اشاره به برگزاری جلسات ویژه ساختمان سبز با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی افزود: در این مدت در جلسات، استانداردهای بین المللی در این زمینه مورد بحث قرار می گیرد. کار جمعی که امیدواریم تکمیل شود و شاهد ایجاد ساختمان های سبز باشیم.