زاکانی: آغاز تغییرات جدید در شهرداران مناطق از امروزبه گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در پایان جلسه سال 96 شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه امروز بررسی لایحه شهرداری تهران مربوط به اساسنامه سازمان فناوری شهری بازار نو و خلاق مطرح شد. در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت و این لایحه در پایان با 20 رای به تصویب رسید.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر جابجایی مخازن جمع آوری زباله در برخی از نقاط تهران که شاهد انباشت زباله در مرکز تهران هستیم، آیا فکری برای جمع آوری زباله و زباله وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: باعث هرج و مرج می شود. از خود مخزن و زباله های داخل آن برای سارقین استفاده می شود. برنامه ما جمع آوری موقت تانک هایی است که در جاده های اصلی هستند و می توانند از آنها سوء استفاده کنند، موانع ایجاد کنند و مردم مورد آزار و اذیت قرار گیرند.

زاکانی گفت: همه این مخازن جایگزین شده اند و ما به دنبال پیدایش مخازن هستیم تا از این حالت خارج شده و مخزن جدیدی پیدا کنیم.