روسیه فرستاده اسرائیل را پس به همین دلیل «{حمله} ضد روسی» وزیر خارجه‌اش احضار می‌تنبلبه گزارش همشهری اینترنت رسانه‌های اسرائیلی به همین دلیل احضار آلکساندر بن زوی، فرستاده اسرائیل در مسکو در روز یکشنبه به وزارت خارجه روسیه برای دیداری در روز دوشنبه خبر می‌دهند.

این احضار چند قبلی روز پس به همین دلیل انتقاد مسکو به همین دلیل رای اسرائیل در حمایت به همین دلیل برکناری روسیه به همین دلیل شورای حقوق بشر گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات «ضد روسی» یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل رخ می‌دهد.

وزارت خارجه روسیه در روز جمعه در بیانیه مطبوعاتی‌ای ذکر شد:‌«ما متوجه عالی {حمله} ضد روسی اکنون نیست در گذشته تاریخی ۷ آوریل بوسیله وزیر خارجه، یائیر لاپید در پس‌زمینه حمایت کشورش به همین دلیل تصمیم مجمع پایه گروه ملل در افتادگی عضویت فدراسیون روسیه در شورای حقوق بشر گروه ملل شدیم.»

وزارت خارجه روسیه در شکسته نشده این بیانیه مطبوعاتی ردیابی می‌کندکه دردسر 9 چندان پنهانی ممکن است وجود داشته باشد به همان اندازه همراه خود بهره مندی از مزایای وضعیت امور به وجود آمده در اوکراین کلمه‌ محله بین‌المللی به همین دلیل یکی در میان منسوخ شده‌ترین منازعه‌های رفع نشده در این کره خاکی مخصوصاً منازعه فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل منحرف شود.

سپس این بیانیه مطبوعاتی به تخطی‌های متنوع اسرائیل به همین دلیل تعیین‌های شورای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع پایه گروه ملل در شکسته نشده اشغال {غیرقانونی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید «الحاق خزنده» قلمروهای فلسطینی ردیابی می‌تنبل نتیجه نهایی آن قرار است اکنون بیش به همین دلیل ۲.۵ میلیون فلسطینی در کرانه غربی رود اردن در {مناطق} محصور ظریف‌ای با بیرون ارتباط همراه خود دنیای بیرون از در اقامت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوار غزه اساسا به صورت «عالی {زندان} سر باز» درآمده است کدام ممکن است 2 میلیون نفر در آن قرار است فقط در مورد برای ۱۴ 12 ماه مجبور به زنده ماندن {شرایط} محاصره دریایی، اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینی اعمال‌شده بوسیله اسرائیل شده‌اند.

در نهایت این بیانیه مطبوعاتی آمده است: «حتی می تواند شایان کلمه است کدام ممکن است الگو نگه داشتن {طولانی}‌ترین اشغال در گذشته تاریخی پس به همین دلیل درگیری بین المللی دوم بوسیله اسرائیل همراه خود تاکتیک تجاهل کشورهای اساسی غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت {واقعی} آمریکا اعمال می‌شود.»

وزارت خارجه اسرائیل به همین دلیل اظهارنظر کسب اطلاعات در مورد احضار سفیرش هر دو این بیانیه مطبوعاتی مسکو خودداری کرده است.

یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل در ابتدای این ماه پس به همین دلیل تخلیه {عکس}‌های اجساد کشته‌های قابل توجه غیرنظامی در شهرک بوچا در حومه کی‌یف در اوکراین روسیه را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل نسبت به لاپید در ماده موضوع درگیری اوکراین ساکت‌تر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نمونه هر چند کشتار در بوچا را محکوم کرده است، نامی به همین دلیل روسیه شناخته شده به عنوان پاسخگو برای آن قرار است نبرده است.