روایت تصویری از نقاط مختلف شهر تهران و ترافیک در برخی مناطق


  • امروز پرواز کن
  • کلاسینو

صداو سیما در گزارشی از مرکز کنترل ترافیک، گزارشی از وضعیت ترافیکی امشب تهران پس از اعتراضات و اغتشاشات مختلف ارائه کرد.

روایت تصویری از نقاط مختلف شهر تهران و ترافیک در برخی مناطق

برچسب ها

اخبار پربازدیدترین ویدیو

نظر خواننده امروز

پربازدیدترین اخبار امروز