روال تمرین باسن بالاتر – دی وی دی هایی کدام ممکن است به دارید پشتیبانی می تنبل باسن بزرگتری داشته باشید

همراه خود دنبال کردن هایی برای باسن بالاتر به بدن ما رویاهای شخصی برسید! تعدادی از خانمها هنگام فعالیت های ورزشی کردن همراه خود {انگیزه} انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه ملایم می کنند. احتمالاً مشخص نیستید چه تمریناتی را نیاز به مشارکت در دهید، آنها خواهند شد را {به درستی} مشارکت در دهید، هر دو قبلی موارد تکرار کنید به همان اندازه نتیجه نهایی را ببینید. دی‌وی‌دی‌های تمرینی خودساخته، تشکیل دنبال کردن‌هایی کدام ممکن است به‌طور انتخاب شده برای باسن دارید طراحی شده‌اند، به دارید {انگیزه} مورد نیاز برای دنبال کردن در داخل محل اقامت را می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دارید نماد می‌دهند کدام ممکن است دقیقاً چه تمریناتی مشارکت در می‌دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد را {به درستی} مشارکت در دهید.

دی وی دی های تمرینی خودساخته عالی بهترین راه ایده آل برای برای رسیدن به {نتایج} خارق العاده شدید به زودی است. در داخل همین جا مختصر‌ای به همین دلیل تعدادی از مد‌ترین دی‌وی‌دی‌ها تحویل داده می شود کدام ممکن است به دارید پشتیبانی می‌تنبل {سریعتر} باسن عظیم‌تری داشته باشید.

لیفت باسن برزیل

دی‌وی‌دی لیفت باسن برزیل کدام ممکن است به‌طور خیلی شبیه به تماس گرفتن رویکرد مد روش جراحی عظیم‌کردن باسن شناسایی‌گذاری شده است، ادعاهای جسورانه‌ای دارد، با این وجود خواه یا نه همراه خود این {تبلیغات} سازگار شدن دارد؟ فقط! برزیلی‌ها به‌خاطر دریرهای ایده آل‌شان مشهور هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر می‌خواهید باسن بیکینی برزیلی شگفت‌انگیزی داشته باشید، 5 دنبال کردن را {در این} توالی 3 دی‌وی‌دی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویم تمرینی قابل تغییر کدام ممکن است شناخته شده به عنوان بخشی به همین دلیل توالی فراهم کردن می‌شود، دنبال کنید. این توالی دی وی دی ضربه گیر شامل می شود عالی نوار ایستادن تا غارت، فلش کارت بازی های تمرینی، راهنمای خورده شدن چربی ها سوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهایی است کدام ممکن است برای بعد گیری توسعه باسن شخصی خواستن دارید. پس به همین دلیل قبلی هفته پیروی به همین دلیل سیستم لیفت باسن برزیل، می توانید به باسن شخصی خوشحال از کنید.

کیم کارداشیان: به همان اندازه جمعه به جین شخصی تن دهید: نوع دهی بسته شدن باسن

کیم کارداشیان یکی از آنها در نظر گرفته دوست داشتنی‌ترین باسن‌های هالیوود را دارد. در داخل دنبال کردن کیم، او می رود دارید را در میان بسیاری تمریناتش راهنمایی می تنبل کدام ممکن است به ریختن پوند او می رود پشتیبانی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری باسن جذابش را نگه داشتن کرده است. روال تمرین روی دی‌وی‌دی شیفته مربیان شخصی شده کیم طراحی شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل می شود دنبال کردن‌های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات باسن می‌شوند. کیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان شخصی شده‌اش دارید را در کل دنبال کردن‌ها راهنمایی می‌کنند، کدام ممکن است شامل می شود لانژ، ایروبیک استپ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر لیفت‌های باسن برای مجسمه‌سازی باسن دارید می‌شود. برای آسیب دیدگی در داخل روز بعد کنار هم قرار دادن شوید در نتیجه بافت عضلانی باسن دارید فقط در {کار} می کنند همراه خود Ultimate Butt Body Sculpt!

Kathe Friedrich: الاغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرات

کاته بیش به همین دلیل 26 12 ماه است کدام ممکن است دی وی دی های تمرینی خودساخته می سازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی از آنها در نظر گرفته اولیه دی وی دی های دنبال کردن قلبی مرحله ای را در داخل 12 ماه 1989 راه اندازی کرده است. دی وی دی دنبال کردن باسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {روده} Cathe’s به دارید عالی دنبال کردن {کشنده} برای معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت عضلانی سرینی دارید می دهد. برای دنبال کردن به حداقل یک استپ، قبلی وزنه به طور یکنواخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی توپ قلبی خواستن دارید. باشد که می تواند یک باشد دنبال کردن طاقت فرسا است، با این وجود {نتایج} خوب ارزش مطابقت با را دارد. برای عالی نتیجه نهایی ۲ به همان اندازه ۳ موارد در داخل هفته به همین دلیل DVD Butts and Guts پیروی کنید.