رمزگشایی زبان بدن – آیا می توانید ذهن یک مرد را بخوانید؟

آیا می توانید ذهن یک مرد را بخوانید؟ آیا می توانید با زبان بدنش بفهمید که او به چه چیزی فکر می کند؟ نگاه کناری به چه معناست؟ درک چگونگی رمزگشایی زبان بدن هم یک استعداد و هم یک هنر است. رمز موفقیت توانایی تشخیص حرکات مختلف بدن مرد است. این امر در تصمیم گیری در مورد اینکه آیا آن مرد انتخاب مناسبی برای شماست، بسیار کمک خواهد کرد.

نگاه جانبی.

روابط جدید اغلب با یک نگاه جانبی شروع می شود. نگاه کناری نشان می دهد که مرد از ظاهر شما راضی است. او واقعاً علاقه مند به دنبال کردن یک گفتگو است. به عبارت دیگر، او می خواهد شما را بشناسد. اگر جذب او شده اید، گفتگو را شروع کنید و او را بهتر بشناسید.

مراقب دست هایش باش

سعی کنید وقتی مرد با شما صحبت می کند مراقب دستان او باشید. آیا دستان او به هم بسته شده اند یا برای تأکید بر نکات اصلی او استفاده می شود؟ مردی که هنگام صحبت از دستان خود استفاده می کند، ارتباط برقرار می کند. این نشان دهنده حساسیت او نسبت به شما و پاسخگویی او به نیازهای شما است.

به لبخند توجه کنید.

لبخند یک مرد کاملا آشکار است. تفاوت بین یک لبخند لب جمع شده و یک لبخند پهن و دندانه دار این است که یک لبخند پهن و دندانه دار نشان می دهد که او به شما علاقه زیادی دارد، در حالی که یک پوزخند ساده می تواند به این معنی باشد که او از شرکت شما خسته شده یا نیاز به توجه دندانپزشک دارد. مردی که گشاد لبخند می زند نشان می دهد که با خودش و احتمالا شما راحت است.

به بالاتنه توجه کنید.

وقتی متوجه زبان بدن یک مرد شدید، به حرکات بالای بدن او توجه کنید. مردی که به سمت شما متمایل شده نشان می دهد که از نظر جسمی به شما علاقه مند است. او می خواهد روابط دوستانه را به سطح جدیدی برساند. اگر در طول مکالمه، شانه‌های مرد شروع به آویزان شدن کرد، به این معنی است که چیزی که در مورد آن صحبت کردید بر او تأثیر عاطفی گذاشته است.

چگونه به شما سلام می کند؟

مهمترین زبان بدنی که باید در نظر بگیرید این است که مرد چگونه به شما سلام می کند. یک بغل و بوس بزرگ نشان می دهد که او واقعاً به شما علاقه دارد. سایر اشکال حساسیت شامل گرفتن دست در حین راه رفتن یا زمانی که در کنار شما نشسته است، بازوی خود را دور شما قرار می دهد.

مراقب او باش

زبان بدن در مورد یک مرد و نوع رابطه او با شما چیزهای زیادی می گوید. چه به دنبال رابطه ای موقت و چه طولانی مدت باشید، رعایت زبان بدن یک مرد به شما این امکان را می دهد که ذهن یک مرد را بخوانید. این باعث می شود تا زمان زیادی را با کسانی که علاقه مند یا جالب نیستند، تلف کنید، صرفه جویی کنید.

اینها چند نکته اساسی برای درک زبان بدن مردان است. برای اینکه واقعاً به ذهن یک مرد وارد شوید، باید بدانید که مردان روشی متفاوت از ما برای برقراری ارتباط با زبان بدن خود دارند. وقتی از سبک ارتباطی خود برای تفسیر یک مرد استفاده می کنید، همه چیز خیلی سریع گیج کننده می شود. اما زمانی که بدانید چگونه زبان بدن یک مرد را بخوانید، متوجه خواهید شد که درک همه چیز بسیار آسان است.