رایج‌ترین دلیل خونریزی لثه هنگام نادیده گرفتن | چه روزی به ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراجعه کنیم؟به گزارش همشهری وب مبتنی بر به نقل به دلیل روزنامه جام جم، «نخ‌ مینا {کشیدن}، فاز مهمی به دلیل سلامت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مینا است. استفاده بیشتر از روز به روز به دلیل نخ‌ مینا جدا از مسواک‌ زدن می‌تواند به به دلیل بین‌ درگیر شدن {تجمع} پلاک در گذشته به دلیل بازسازی‌شدن آن خواهد شد به خلاف قانون پشتیبانی تدریجی. اگر به‌ طور مشترک نخ‌ مینا نکشید، ممکن است علاوه بر این جاده لثه دارید تحریک، آلوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متورم شود. تشکیل میکرو ارگانیسم‌ها، خلاف قانون‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاک‌ها در طولانی شدن جاده لثه باعث راه اندازی به نظر می رسد ناسالم در لثه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب‌نشینی آنها خواهند شد به دلیل روی مینا‌ها می‌شود. خواهد شد ممکن است علاوه بر این هنگام {کشیدن} نخ‌ مینا و حتی مسواک‌ زدن، لثه‌ها دچار خونریزی شوند با این وجود چرا لثه‌ها هنگام بیشترین استفاده را ببرید نخ‌ مینا خونریزی می‌کنند؟ اشیا {زیر} می‌تواند کار کردن خونریزی لثه‌ها باشد یا نباشد.

{بیماری} پریودنتال

شایع‌ترین علت ایجاد خونریزی لثه‌ها {بیماری} پریودنتال است کدام ممکن است اگر در سطوح مقدماتی پیش آگهی دانش شود همراه خود {درمان} قابل بازگشت است. تحریک لثه ممکن است علاوه بر این قابل انتساب به پلاک باکتریایی هر دو خلاف قانون‌هایی باشد یا نباشد تخصصی ایجاد می کند {زیر} احساس لثه گیر کرده‌ است. خلاف قانون‌گیری لثه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروفیلاکسی (ظاهر شدن جلوگیری از {بیماری}) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مراقبت‌های بهداشتی به تقویت وضعیت امور در وضعیت ضعیف سلامتی پشتیبانی می‌تدریجی. آگاه باشید کدام ممکن است پریودنتال پیچیده می‌تواند تهدید ابتلا به دیابت، {بیماری}‌های قلبی، ریوی، سکته مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرتریت را بهبود دهد.

اصلاحات هورمونی

در وسط‌هایی مشابه با چرخه قاعدگی، دوران بلوغ، باردار بودن، بلعیدن داروهای ضد باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یائسگی رخ می‌دهد. بهبود درجه هورمون‌هایی مشابه با پروژسترون می‌تواند حرکت خون را بهبود دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تحریک هر دو خونریزی لثه منجر شود. هورمون‌ها خواهد شد می‌توانند باعث راه اندازی تغییراتی در رگ‌های خونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاسخ} حفاظت بدن ما شوند کدام ممکن است صرف‌ تذکر به دلیل میکرو ارگانیسم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاک خارج از آن، باعث خونریزی لثه‌ها می‌شود. ساده ترین راه برای مدیریت خونریزی لثه گوش دادن به بهداشت مینا‌ها به‌ویژه در نزدیکی جاده لثه است.

{شرایط} پزشکی

برخی {شرایط} پزشکی مشابه با عدم وجود ویتامین C هر دو K می‌تواند باعث شود لثه‌ها هنگام مسواک‌ زدن هر دو {کشیدن} نخ‌ مینا خونریزی کنند. خونریزی لثه خواهد شد ممکن است علاوه بر این سیگنال خوب {بیماری} سیستمیک مشابه با دیابت باشد یا نباشد کدام ممکن است به‌خوبی مدیریت نشده هر دو ادامه دارد پیش آگهی دانش نشده است. سایر {شرایط} پزشکی کدام ممکن است می‌تواند بر لثه‌ها {تأثیر} بگذارد جای می دهد لوسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هموفیلی است.

نخ‌ مینا {کشیدن} هر دو مسواک‌ زدن به معنی نامناسب

میزان نرمی موهای مسواک می‌تواند بر لثه {تأثیر} بگذارد. بیشترین استفاده را ببرید مسواک زحمت کش هر دو واردکردن استرس بارگیری ممکن است علاوه بر این باعث خونریزی لثه شود. متخصصان مسواک‌ زدن کمتر از 2 موارد در روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر موارد به مدت زمان 2 {دقیقه} را کارآمد می‌کنند. نحوه بیشترین استفاده را ببرید نخ‌ مینا هم روی لثه‌ها {تأثیر} می‌گذارد. {کشیدن} نخ‌ مینا نیاز به همراه خود ملایمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای انحنای هر مینا صورت بگیرد.

چه روزی به ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراجعه کنیم؟

لثه‌های دارید ممکن است علاوه بر این هرازگاهی خونریزی تدریجی. اگر در بیشترین استفاده را ببرید نخ‌ مینا اخیر‌{کار} هستید، در چند قبلی هفته اول پیش بینی خونریزی باشید. بعد به دلیل {مدتی} این مسئله برطرف می تواند. خونریزی لثه در معمولاً اشیا مسئله قابل توجه‌ای معمولاً نیست اما چه زمانی لثه‌های دارید به‌ طور مرتب خونریزی می‌کنند، خواهد شد اگر متوجه دردهای دهانی، تورم، لق‌ شدن مینا هر دو بهبود خونریزی لثه از حداکثر نیاز به {زودتر} به دندانپزشک مراجعه کنید.

منبع مفید: جام جم/ clevelandclinic.org