راه اندازی اولین تاکسی هیدروژنی در بروکسل کربن زدایی در وسایل نقلیه شخصیبه گزارش همشهری آنلاین، سازمان تاکسیرانی «ورتس» مستقر در بروکسل اولین خودروی هیدروژنی را برای پایتخت بلژیک روانه بازار کرد. پروژه آزمایش تاکسی هیدروژنی به مدت یک سال انجام می شود و هدف آن اندازه گیری کارایی و قابلیت استفاده این خودروها در مقیاس انبوه شهری است. ظهور تاکسی‌های هیدروژنی به این دلیل است که پس از سال 2025، بروکسل پایتخت تمام تاکسی‌های جدید را به «CO2 خنثی» تبدیل خواهد کرد.

از آنجایی که شهرهای اروپا به سرعت در حال حرکت به سمت کربن زدایی وسایل نقلیه شخصی هستند، بسیاری از سازمان ها و افراد به دنبال بهترین گزینه ها برای حمل و نقل شخصی بدون CO2 هستند. در حالی که به نظر می‌رسد برق گزینه پیش‌فرض است، سرعت توسعه خودروهای هیدروژنی در حال افزایش است و خودروها، کامیون‌ها و حتی قطارهای بیشتری از فناوری جدید استفاده می‌کنند.

منبع: ایمنا