رئیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالیباف عید فطر را به سران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان اسلامی تبریک گفتندبه گزارش همشهری تحت وب، آیت‌الله سید ابراهیم رئیس‌جمهور در پیامی فرارسیدن عید سعید فطر، عید تجلی دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی فطرت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی انسانی را به سران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان اسلامی تبریک ذکر شد.

وی در پیام تبریک شخصی به سران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان اسلامی عید فطر را عید یادآور خویشتن، شکوفا شدن فطرت آدمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موعود نیکوکاران دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار امیدواری کرد همراه خود بالا ماه ضیافت‌الله، مردمان به {واسطه} عبادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهلی کردن نفس {در این} ماه مبارک، در زمره سعادتمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌مندان به دلیل این ماه پرفیض را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش الهی نصیب ایشان شود.

رئیس جمهور ممکن است همچنین اظهار امیدواری کرد به میمنت این عید فرخنده، پیوندهای وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخوت در همسایگی اسلامی در جهت باور آرمان‌های شیوع ایمان مبین اسلام، یافته‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد بالا‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درگیری}‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن شدن انگشت ستمگران در پهنه کره خاکی باشند. .

ممکن است همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به روسای مجالس اسلامی فرارسیدن عید سعید فطر را به همتایان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامپیوتر های شخصی شده جهان تبریک ذکر شد.

محتوای متنی پیام رئیس مجلس رئوس مطالب ذیل است:

السلام علیکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمة الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکاته؛

صمیمی ترین تبریکات اینجانب را هر از گاهی فرارسیدن عید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت؛ عید سعید فطر پذیرا باشید.

معتقدم در {شرایط} موجود، تمسک به آموزه های والای قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی، فراهم کردن کننده سعادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکبختی امت اسلامی بود.

{امیدوارم} همراه خود هوشیاری، هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی داهیانه رهبران اسلامی را شاهد تحکیم برادری، استقرار صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء مرحله همکاری‌های کل شما جانبه فیمابین باشیم.

جایگزین را مغتنم شمرده، به دلیل درگاه خداوند متعال قبولی طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات جنابعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهروزی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت کشورتان را مسئلت در واقع دارم.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز در پیام‌هایی به نخست وزیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همتایان شخصی در اسلامی، فرا {رسیدن} عید سعید فطر را به پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت های مسلمان جهان تبریک ذکر شد.

مخبر {در این} پیام تبریک، عید سعید فطر را عید نیکوکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرافرازی مومنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار نظری کرد به برکت طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات در ماه رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میمنت این عید فرخنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمسک به آموزه های رفیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح فاز قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف نبی مکرم اسلام. (ص)، شاهد نزدیکی قلوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچگی مسلمین جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا یافتن منازعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درگیری} ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح در در سرتاسر کره خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه امت اسلامی باشیم.