ذهن خواهید داشت دختر است هر دو شخص؟ | همراه خود این آزمون قابل مشاهده ذهن شخصی را تصمیم گیری جنسیت کنید!


به گزارش همشهری اینترنت به نقل به دلیل د سان، که ممکن است یک بررسی خطای میدان دید است. به اولیه یک چیز کدام ممکن است می‌بینید دقت کنید به همان اندازه مطمئن شود ذهن خواهید داشت مونث است هر دو مذکر. {تصویر} دوست داشتنی شخص دونده اعلام کردن می‌تدریجی کدام ممکن است می‌تواند انواع استراتژی ذهنی اشخاص حقیقی را رمزگشایی تدریجی؛ خواه یا نه شخص در جهت خواهید داشت می دود هر دو به دلیل خواهید داشت در اطراف می‌شود؟

مغز شما زن است یا مرد؟ | با این آزمون بصری مغز خود را تعیین جنسیت کنید!

که ممکن است یک {عکس} سرراست است. مردی را نماد می‌دهد حالت دوی {سرعت} قرار گرفته؛ با این وجود خطای میدان دید باعث احتمالاً وجود خواهد داشت کدام ممکن است او می رود را در داخل جاری نزدیک کردن هر دو جلوگیری از خودمان ببینیم. ذهن ما عکس ها نا دقیق را به معنی‌های مختلفی رمزگشایی می‌تدریجی کدام ممکن است علت ایجاد آن خواهد شد فرآیندهای متفاوتی است کدام ممکن است هنگام اکتسابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردازش داده ها در داخل آن خواهد شد رخ می‌دهد.

۱- اگر دیدید کدام ممکن است دونده در دید می‌شود بدان معناست تا زمانی که شما ممکن است ذهن مردانه‌تری دارید. خواهید داشت معمولاً سعی می‌کنید مسائل شخصی را رفع کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بهره مندی از مزایای توانایی‌های تحلیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت ایجاد‌های مختلف، به دلیل محدودیت ها دردسر اقامت رفتن کنید. وقتی در موضوع یک چیز کنجکاو می‌شوید در مدت زمان کوتاهی آن خواهد شد را یاد می‌گیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد وقت است کدام ممکن است تمام نشاط شخصی را روی آن خواهد شد هدفمند می‌کنید به همان اندازه اندیشه‌ای در موضوع نحوه برخورد همراه خود آن خواهد شد پیدا کنید.

۲- برای افرادی که این دونده را در داخل جاری گم شدن می‌بینند منصفانه ذهن {زنانه} انتظار می رود؛ این نماد می‌دهد کدام ممکن است خواهید داشت به حواس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استدلال شخصی تکیه می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل انتخاب‌گیری سرعت‌ای ندارید. ذهن خواهید داشت روزی در داخل عالی حالت شخصی قرار می‌گیرد یک چیز خلاقانه غرق شوید هر دو یک چیز را به دلیل ابتدا خلق کنید. خواهید داشت به خوبی به دلیل پس مشارکت در ارائه چندین {کار} برمی‌آیید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظه شگفت‌انگیزی دارید. یک چیز کدام ممکن است همه وقت می‌توانید روی آن خواهد شد حساب کنید غریزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حواس خارق العاده شماست.

نتیجه نهایی بدون در نظر گرفتن باشد یا نباشد، ایده خطای میدان دید، شهادت دادن بر عملکرد‌های مغزی ماست. 12 ماه‌هاست کدام ممکن است محققان در داخل تلاشند به همان اندازه کلیشه‌های منسوخ شده مبنی بر اینکه پسران تهاجمی‌تر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران در داخل صحبت کردن بالاتر حرکت می‌کنند را آزمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحت سنجی کنند.

با این وجود برخی دانشجویان معتقدند کدام ممکن است در واقعیت هیچ فایده‌ای به دلیل طبقه‌بندی فاز‌هایی به دلیل ذهن به {جنبه}‌های {زنانه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردانه به کف دست نمی‌آید؛ اعمال ما در واقعیت شیفته ساختار ذهن ما تصمیم گیری می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در داخل استراتژی اجتماعی شدن، فشار می‌گیرد.