دیگر پناهندگان افغان را نمی پذیردبه گزارش همشهری آنلاین، ایسنا به نقل از افق نیوز نوشت: مقامات پاکستانی می‌گویند که خواستار افزایش پناهندگان افغان در این کشور نیستند و افغان‌هایی را که پس تسلط طالبان بر افغانستان به پاکستان آمده‌اند به عنوان پناهنده نمی‌پذیرند.

آن‌ها می‌گویند که از زمان تسلط طالبان بر بیش از صد هزار افغانی که اکثر افراد متخصص، مرفه و تحصیل کرده‌اند، با روادیدهای معتبر وارد شده‌اند.

به این گفته‌ها، آن‌ها بیشتر از افراد آسیب پذیر هستند که به دنبال مهاجرت به آمریکا و سایر کشورهای غربی تحت برنامه‌های اسکان مجدد پناهندگان می‌باشند. اما به دلیل دلایل در نتیجه به مدارک‌شان توسط سفارت‌های خارجی، در اسلام‌آباد در هتل‌ها و مهمان‌خانه‌ها افتاده‌اند.

برخی از خانواده‌های مهاجرین افغان از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می‌خواهند که آن‌ها را به عنوان پناهنده ثبت کند. این افراد با اشاره به ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان و سایر محدودیت‌ها برای زنان می‌گویند که نمی‌خواهند به کشور خود بازگردند.

پاکستان که در حال حاضر میزبان حداقل سه میلیون افغان است، سال گذشته اعلام کرد که پناهجویان جدید از افغانستان را نمی پذیرد و مرزی را برای جلوگیری از ورود غیرقانونی پس از تسلط طالبان تشدید کرد.

منصور احمد خان، سفیر اسلام‌آباد در کابل در این باره گفت که پاکستان در صدور ویزا برای افغان‌ها در مقایسه با کشورهای دیگر به عنوان سهل‌تری عمل می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر افغان‌ها بخواهند وضعیت آن‌ها به پناهندگی تبدیل شود، این اتفاق نمی‌افتد و ما اجازه نمی‌دهیم. ما خواهان افزایش پناهندگان نیستیم.

این در حالی است که آخرین شماره شماری از افغانهای مقیم اسلام‌آباد است که خواستار پناهندگی در دیگر موارد به دلیل نقض پرونده‌هایشان در برابر سازمان ملل در این شهر، دست به اعتراض زده‌اند. برخی از آن‌ها برای نشان دادن اعتراض خود، کفن پوشیده بودند.

رژیم لاغری سریع