دیگر خبری از پلو مرغ نیست! | تصمیم مالزی غذای ملی سنگاپور را تهدید می کندبه گزارش همشهری آنلاین و به نقل از شبکه خبری سیان‌ان، برای سنگاپور، پلو مرغ (مرغ-برنج) غذایی است که جایگاه ویژه‌ای دارد. این غذا به غذای ملی در این کشور می‌شود و چیزی است که مردم از همه اقشار اقتصادی می‌توانند از آن لذت ببرند. با این حال، عرضه مرغ در سنگاپور به شدت به همسایه آنها مالزی وابسته است و تصمیم دولت مالزی می‌تواند خبر بدی برای آنها باشد.

اسماعیل صبری یعقوب نخست وزیر مالزی مرغزی اعلام کرد این کشور زنده را ماه ژوئن به منظور مقابله با داخلی ممنوع کرده است. این می‌تواند بزرگی به سنگاپور باشد؛ کشوری که هر ماه حدود 3.6 میلیون جوجه زنده وارد می‌کند و به نظر می‌رسد که آنها ممکن است مجبور شوند فعلا مرغ-برنج را انجام دهند.

این موضوع سر و صدای بسیاری را در بین مردم سنگاپوری ایجاد کرده و مطمئناً مطمئن هستند که آنها به دنبال گزینه‌های دیگری برای ورود مرغ خواهند بود، اما انتظار می‌رود قیمت آن افزایش یابد.

این می‌تواند نتیجه مستقیم مشکلات زنجیره تامین ایجاد شده توسط درگیری روسیه و کشور باشد. افزایش هزینه خوراک به افزایش هزینه مرغ زنده است و از این رو، تصمیم مالزی گرفته شده است که بیشتر ذخایر خود را برای شهروندان خود نگه می دارد.