دیدن چالچراغ; معروف ترین هیئت ختم زنجان


  • امروز پرواز کن

هیئت چلچراغ به دلیل سبک تشییع یکی از معروف ترین هیئت های زنجان است. در این نوع تشییع، نمادهای مختلفی به نمایش گذاشته می شود که از آن جمله می توان به فانوس هایی از چراغ های رنگ روغن و تابلوهایی با موضوع محرم اشاره کرد.

عکاسی محرم

منبع: ایسنا

برچسب ها

  • جاباما