دیدن عکسی از آمریکا توسط سخنگوی دولت اینگونه می خواستند نخبگان ایرانی را جذب کنند


بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: همزمان با متروپل در آمریکا ۲۹ دانش آموز کشته شدند که هرکس عکس آن را بیاورد جایزه دارد.

بهادری جهرمی - سخنگوی دولت

برچسب ها

اخبار پربازدیدترین ویدیو

نظر خواننده امروز

پربازدیدترین اخبار امروز