دیدن زلنسکی در تصادف در کیف


  • امروز پرواز کن
  • کلاسینو

سخنگوی رئیس جمهور اوکراین گفت: یک خودرو با خودروی حامل رئیس جمهور اوکراین و کاروانش تصادف کرد. پزشکان همراه رئیس دولت به راننده خودرو کمک های اولیه کردند و برای او آمبولانس صدا کردند. رئیس جمهور اوکراین توسط پزشک معاینه می شود. هیچ آسیب جدی گزارش نشده است.

زلینسکی

برچسب ها

اخبار پربازدیدترین ویدیو

نظر خواننده امروز

پربازدیدترین اخبار امروز