دیدن تصویر دوربین مداربسته نیکا شاکرمی 7 ساعت قبل از کشف جسدشدر این ویدئو که در اختیار پلیس قرار گرفته و به دستور قوه قضائیه در رسانه ها منتشر شده است، نیکا شاکرمی در حال ورود به منزلی در امیراکرم تهران و خارج از محدوده تجمعات اعتراضی دیده می شود. و جسد نیکا شاکرمی نیز مشابه لباس پوشیده و کوله پشتی به همراه داشت، پشت او در ساختمان ناتمام رها شده بود، در پایین ساختمان و در خانه همسایه حیاطش پیدا شد و فاصله زمانی بین ورود نیکا به ساختمان و پیدا شدن جسد نزدیک به 7 ساعت طول کشید.

منبع: رکنا