دیدن تصاویر بی رویه؛ لحظه خودکشی دختر از پشت بام مرکز خرید


دختری که روی پشت بام یک مرکز خرید در استانبول منتظر بود درست پس از نگاه کردن به تلفن همراه خود دست به خودکشی زد. اگرچه حاضران در پشت بام سعی کردند دختر جوان را نجات دهند و او را از این تصمیم منصرف کنند، اما نتوانستند جلوی سقوط چند متری او را بگیرند.

خودکشی کردن

برچسب ها

اخبار پربازدیدترین ویدیو

نظر خواننده امروز

پربازدیدترین اخبار امروز