دیدن ابراز پشیمانی یک اخلالگر اگر مادرم بفهمد من این کار را کردم، مرا به آتش می کشید.


یکی از اغتشاشگران شب های اخیر تهران گفت: عده ای اراذل و اوباش و نه مردم عادی ایستاده بودند و قمه و قمه در دست داشتند. جو بدی بود. من هم شوکه شده بودم و جیغ می زدم. در این ویدئو اعترافات یکی از اغتشاشگران و ابراز پشیمانی او را ببینید.

اعتراف نگران کننده

برچسب ها

اخبار پربازدیدترین ویدیو

نظر خواننده امروز

پربازدیدترین اخبار امروز