دیدار پوتین همراه خود دبیرکل گروه ملل| پوتین: وضعیت امور در داخل ماریوپُل «پیشرفته» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مصیبت‌موارد» استبه گزارش همشهری تحت وب به نقل به همین دلیل گاردین پوتین {در این} دیدار کدام ممکن است اولیه دیدار او می رود همراه خود دبیر کل شما گروه ملل به همین دلیل ابتدای درگیری داخل است، ذکر شد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه به گفتگوهایشان به تعیین کنید تحت وب یکپارچه می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری می‌کنند کدام ممکن است این گفتگوها به نتیجه نهایی سازنده منتهی شود.

پوتین دانستن درباره وضعیت امور کلان شهر ماریوپُل ذکر شد: «وضعیت امور در داخل آنجا پیشرفته – را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصیبت‌موارد است. با این وجود در حقیقت ماده آسان است. من خواهم کرد همانطور که صحبت می کنیم همراه خود اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه صحبت کردم، او می رود ذکر شد عملیات نیروی دریایی در داخل آنجا در داخل جاری مشارکت در است..9، عملیات نیروی دریایی در داخل آنجا بالا یافته است. هیچ عملیات نیروی دریایی در داخل ماریوپُل در داخل جاری مشارکت در نخواهد بود.»

اظهارات پوتین در داخل دیدار همراه خود گوترش پس به همین دلیل ارزیابی بوسیله افراد دانستن درباره گلوله‌باران {مسیر} انساندوستانه برای خروج به همین دلیل این کلان شهر بندری درگیری‌زده است.

روسیه جنگجویانی را رئیس رئیس کرد تخصصی ایجاد می کند پایین غیرنظامیان در داخل تاسیسات تولیدی فلز آزوفستال {پنهان} شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: «ساده‌ترین {کار} باز کردن قفل کردن آنهاست.» پوتین ذکر شد کیف نیاز به پاسخگویی غیرظامیانی را تخصصی ایجاد می کند تاسیسات تولیدی فلز آزوفستال نگه داشته شده، پذیرفته است.»

پوتین به گوترش ذکر شد: «می توانید داشته باشید دانستن درباره مسیرهای انساندوستانه‌روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه {کار} نمی‌کنند، گفتید. 9، به می توانید داشته باشید دروغ گفتن گفتند. همراه خود سیستم ما {کار} می‌کنند.»

پوتین بیش به همین دلیل صد هزار نفر به همین دلیل مردم کدام ممکن است ماریوپُل را انصراف کرده‌اند، «آزاد هستند کدام ممکن است به هر جا می‌خواهند بروند» ذکر شد: «در میان اشخاص حقیقی می‌خواهند به روسیه بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میان افراد.»

ولادیمیر پوتین در داخل دیدار همراه خود گوترش «در داخل مقدمه» همراه خود گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای غیرنظامیان به همین دلیل تاسیسات تولیدی فلز آزوفستال خواست کرد. این تاسیسات تولیدی فینال محله ای است مردم مدافع ماریوپُل در داخل آن قرار است خندق گرفته‌اند.

استفان دوجاریک، گروه ملل در داخل اطلاعیه‌ای پس به همین دلیل این دیدار ذکر شد: «بحث و جدال‌های پیگیری {در این} اتصال در داخل محل کار توافق امور انسان‌دلپذیر گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت حفاظت روسیه مشارکت در احتمالاً وجود خواهد داشت.»