دولت و ملت ایران منافع مشروع خود را نادیده نخواهند گرفت پست اینستاگرامی سخنگوی وزارت امور خارجه به افتخار رئیس جمهور علی دلاور


به گزارش همشهری آنلاین، ناصر کنعانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

روز دوازدهم شهریور روز مبارزه با استعمار و یادآور شخصیت مجاهد شجاع و نماد مبارزه با استعمارگران متجاوز و سلطه گر شهید رئیسعلی دلاور است.

به برکت خون شهدای راه استقلال و عزت و عزت کشور، دولت و ملت ایران اسلامی در برابر استکبار و زورگویی وارثان کمونیسم استعمارگران ایستادگی کرده و از آنان دست برنخواهد داشت. منافع مشروع

دولت و ملت ایران منافع مشروع خود را نادیده نخواهند گرفت پست اینستاگرامی سخنگوی وزارت امور خارجه به افتخار رئیس جمهور علی دلاور