دولت منطقه 5 شروع به انتقاد از خود می کند انتقاد گزنده از “پنجستون” را اینجا ببینید


به گزارش همشهری آنلاین، محمدباقر فرهند مدیر روابط عمومی منطقه 5 گفت: مجله پنجستون به سبک تذکره المقامات توسط استاد فقید طنز زرویی نصرآبادی نوشته شده است.

وی افزود: بخشی از این نشریه مدیران را با زبان طنز و عملکرد درونی شهرداری منطقه 5 آشنا می کند و در قسمت های دیگر به شهروندان منطقه 5 فرصت می دهد تا عملکرد شهری را به صورت طنز ارزیابی کنند.

دولت منطقه 5 شروع به انتقاد از خود کرد انتقادهای تند از

فرهند می افزاید: ادبیات طنز اگر مسیر نقد مؤثر و آگاهانه را طی کند نتایج مثبتی خواهد داشت. ما در منطقه 5 شهر تصمیم گرفتیم کمی از خود انتقاد کنیم. “

در شماره اول این مجله مشخصات محمدباقر فرهند مدیر روابط عمومی منطقه 5 را می خوانید.این نشریه از طریق فضای مجازی در اختیار شهروندان منطقه 5 قرار گرفته است.