دلیل ممنوعیت ورود دوچرخه به پارک‌های مادر و کودکبه گزارش همشهری آنلاین، مریم اردبیلی، مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بانوان حق دارند با دوچرخه به پارک‌های مادر و کودک وارد شوند، اظهار داشت: برخی از پارک‌های بانوان ما پیست دوچرخه اما پارک‌های مادر و کودک را دارند. کوچک‌ترین پارک‌های محله‌های می‌شوند، به همین دلیل است که موتور و دوچرخه به این پارک‌ها وارد می‌شوند تا به بچه‌های آسیب کوچک وارد شوند.

او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به پارک این بوستان‌های ویژه بانوان پیست دوچرخه سواری دارد، اضافه کرد: اما اگر در محله‌های امکان دوچرخه سواری وجود داشته باشد، این کار را می‌دهیم.

رژیم لاغری سریع