دلیل اختلال در مراکز معاینه فنی چه بود؟| مردم حضورشان را به روزهای آتی موکول کنندبه گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا گویا مدیر روابط عمومی ستاد معاینه فنی شهر تهران در خصوص چرایی اختلال در سرویس دهی برخی از مراکز معاینه فنی گفت: ارتباط فراساختمانی از مراکز معاینه فنی وجود دارد و سازمان فناوری شهرداری تهران در حال تلاش است تا هر چه باشد. سریعتر این ایراد را رفع کند.

او با بیان اینکه از مراکز معاینه فنی فعال هستند و افراد می‌توانند برای کسب اطلاعات از وضعیت این مراکز به شماره تلفن 9660000 تماس گیرنده،: در حالی که از مردم تهران عذرخواهی می‌کنند و به ارائه‌کنندگانی مراجعه می‌کنند که دلیل ایجاد این مشکل سردرگمی، باید اعلام شود. کنم که این موضوع غیر قابل پیش بینی بوده و مراجعینی که امروز مراجعه کنند تا آنجایی که برای سازمان مقدور مورد تکریم قرار گرفته باشد.

گویا در گفتگو با روسیه امروز کرد: از شهروندانی که قرار است به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و هنوز مراجعه نمی کنند که حضورشان را به روزهای آتی موکول کنند.