دانلود آهنگ اومدم ای شاه پناهم بده با متن آهنگ | شاهکارهای محمدعلی کریم خانی



به گزارش همشهری آنلاین، شعر آمدم ای شاه به من پناه بده به شرح زیر است.

ای پادشاه آمده ام پناهم ده

یک خط امن به من بده

ای قداست پناه ناتوانان

مرا از خرمن راهنمایی کن

ای قداست پناه ناتوانان

مرا از خرمن راهنمایی کن

تو سزاوار اتصال هستی و من نه (تکرار)

بذار یه نگاهی بندازم

رضا عزیز