دانش آموزان محله حکمت هفت خان رستم گذشتند!


به گزارش همشهری آنلاین، واحد فرهنگی اجتماعی ناحیه 8 شهر یکم با همکاری آموزش و پرورش شهروندی معاونت فرهنگی اجتماعی طرح یادگیری حرکتی را برای مدارس پسرانه اجرا کرده است. گروهی از نوجوانان در حال شعرخوانی در مدرسه شهید معصومی محله حکمت.

در این برنامه قسمت هایی از داستان شاهنامه شاهنامه فردوسی هفت خوان رستم اجرا شد که مورد تشویق دانش آموزان و کارکنان دبستان قرار گرفت.

دانش آموزان محله حکمت هفت خان رستم گذشتند!

دانش آموزان محله حکمت هفت خان رستم گذشتند!