داستان تلخ خشک شدن درختان را این بار در شمال تهران ببینیدبه گزارش همشهری آنلاین، پس از پخش کلیپ خشک درختان خیابان ولیعصر (عج) و ورود شورای شهرداری و شهرداری تهران و بعداً دادستانی، هم اکنون شهروندان فیلم های دیگری را درباره درختان خشک در سایر مناطق تهران منتشر می کنند. و حتی کشور

به عنوان مثال چند روز پیش فیلمی پخش شد که درختان نزدیک مرکز خرید اطلس مرده اند یا اخیراً در کرج اتفاقی مشابه افتاده است. اکنون ویدئویی از سوی اهالی منتشر شده که نشان از تکرار این ماجرای غم انگیز در خیابان های مرجان تهران دارد.

مسئول خشک کردن درخت در خیابان ولیعصر (عج) ۱۱۷ میلیارد تومان جریمه شد.