خواندن زبان بدن یک مرد

مردان ممکن است در مواقعی موجودات عجیبی به نظر برسند، به خصوص زمانی که رفتار آنها می تواند بسیار متفاوت از رفتار زنان باشد. بنابراین وقتی سعی می کنید مردی را درک کنید، گاهی بهترین توصیه این است که آن را واقعا ساده نگه دارید. زیرا آنچه او فرافکنی می کند احتمالاً همان چیزی است که واقعاً احساس می کند، و سپس خواندن زبان بدن یک مرد می تواند بسیار مفید باشد.

خواندن زبان بدن یک مرد با مطالعه حالت چهره او شروع می شود. خیلی سخت است که احساسات واقعی خود را با ویژگی های صورت خود منتقل نکنید، بنابراین اگر او خوشحال یا غمگین به نظر می رسد، معمولاً همینطور است و غیره. اگر او جذب شما شده است، ممکن است یک ابروی سوال‌آمیز بالا بیاورد، با چشمک گستاخ شود، یا هنگام صحبت با شما، صورتش را لمس کند. با این حال، اگر سعی می کنید بیشتر از ظاهر یک چهره شاد عمیق تر بگردید، باید کمی بیشتر به زبان بدن او نگاه کنید.

اول، آیا او شما را منعکس می کند؟ وقتی مردها کارهای شما را بازتاب می دهند، به این معنی است که سعی می کنند با شما همگام شوند. این راهی است برای ارسال ناخودآگاه پیام‌هایی که می‌خواهند با شما مرتبط کنند.

هنگامی که زبان بدن یک مرد را می خوانید، سیگنال های قوی تر جذب می تواند این باشد که اگر بنشینید و پاهای خود را از هم باز کنید تا نمای کاملی از جواهرات مردانه او به شما نشان دهد، یا اگر پاهای خود را از هم باز کنید و آن دست ها را روی باسن خود قرار دهید. از تسلط مردان، رازک شما را قوی و جذاب خواهد یافت.

لمس زبان بدن همیشه نشانه ای قوی از علاقه شخصی به شماست. حتی اگر فقط یک «سلام پنج» یا یک دست زدن به پشت باشد، این واقعیت که او مدام می‌خواهد شما را لمس کند معمولاً به این معنی است که او می‌خواهد شما را بیشتر لمس کند، از نظر جنسی بیشتر، اما تمیز نگه داشتن آن بالای کمر، بنابراین صحبت کنید، در حالی که سعی می کنید واکنش شما را بسنجد.

البته، مواقعی نیز وجود خواهد داشت که خواندن زبان بدن یک مرد همیشه نتیجه مثبتی به همراه ندارد. اگر او شما را دوست نداشته باشد، معمولاً با دوری از شما، یا قرار گرفتن در جمع دور از شما، نادیده گرفتن شما، یا اینکه شما را «اینطور» نمی بیند، این موضوع را کاملاً روشن می کند. متأسفانه، برخی از مردان ممکن است از زبان بدن یا کلمات تهاجمی نسبت به زنان استفاده کنند، زمانی که احساسات متقابل نیستند. در این صورت، به هر حال، شما نمی‌خواهید با آن دسته از افرادی همراه شوید که مهارت‌هایی برای ناامید کردن دیگران را ندارند.

به طور کلی، برقراری ارتباط با زبان بدن می تواند ابزار بسیار مؤثری در هنگام تلاش برای شناخت یا درک کسی باشد. با این حال، بهترین توصیه این است که فقط از غرایز خود پیروی کنید.

رژیم لاغری سریع