خروج باراندازها از تهران برای رهایی از وضعیت اسفناکبه گزارش همشهری‌آنلاین، جلسه بررسی وضعیت بازار بزرگ تهران صبح امروز، شنبه ۲۴ اردیبهشت با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و تنی چند معاون و مدیران شهری در محل شهرداری منطقه ۱۲ برگزار شد.

علیرضا زاکانی شهردار در این جلسه گفت: تهران این است که بازار تهران و محله‌های اطراف آن را چگونه باید بررسی کرد و مورد توجه قرار داد که از وضعیت نابه سامان خارج و وضعیتی که بافت تاریخی موجود را هم صیانت کنیم و در آن قرار دهیم. در کنار آن نیز به این موضوع توجه داشته باشید که چگونه مجموعه‌ای را با نوسازی در پهنه‌های فرسوده که بافت تاریخی امکان ایجاد فرصت و بهتر ایجاد کردن را ندارد.

او ادامه داد: برای این هدف تفکیک 22 محله در منطقه 12 هدفی است که باید در آن الزامی بود تا با هدف کلان همخوانی داشته باشید و به عنوان مثال می‌توانم به پیش بینی لجستیکی برای خروج از تهران اشاره کنم که خیابان‌های شبیه خیابان ایران را نشان دهد. ، امین حضور و… از وضعیت اسفناک امروز خارج می شود.

شهردار تهران با تاکید بر اضافه کردن: به عنوان مثال، می‌توانم به ترد موتور سیکلت در منطقه بازار اشاره کنم که باید به گونه‌ای باشد که شرکت خودروهای غیر برقی غیر برقی محدود می‌شود که این امکان وجود داشته باشد که در حال حاضر وجود نداشته باشد، اما اگر امکان ایجاد و ارائه خدمات کنترلی وجود داشته باشد، وجود ندارد. این اقدام از طریق هوشمندسازی به شکل کامل امکان پذیر است تا شرایطی از آشفتگی خارج شود.

زاکانی ادامه داد: در حوزه گاز برای کل تهران به عنوان عامل خطر آفرین اگر قرار باشد طرح کلی ایجاد شود و پیش بینی شود، باید نگاهی برای آینده داشته باشد که اگر تهران بخواهد تنها از یک انرژی برق استفاده کند. لازم و ضوابط خاص در این بخش دیده شود.

زاکانی با بیان این مطلب که هر تهران به عنوان قطعه ای از یک جورچین نقشی را در کلیت آن دارد، گفت: ما در یک نگاه کلی و با یک نگاه دقیق به طرح تغییری باید برای برخی از موارد نظر از برخی از بازارهای طرحی که می توان به آن اشاره کرد. واسطه آن مسیری است که بافت فعلی آن را حفظ کند و در کنار آن باشد. منتقل شود که خلق موقعیت و فرصت برای تهران به عنوان قلب تپنده اقتصاد داشته باشد.

شهردار تهران تاکید کرد: باید به این نکته اشاره کنیم که اگر بزرگان بازار طرح ها مشارکت داشته باشند، ممکن است از بسیاری از امکان و محرومیت ها جلوگیری شود.

به گزارش شهر، در این جلسه امیر یزدی شهردار منطقه ۱۲ تهران گزارشی از کلیات جلسه با محوریت بازار بزرگ تهران در بخش های بازسازی و ایمان سازی ارائه کرد.

بازنگری طرح تفصیلی و تدوین ضوابط ویژه بافت مرکزی (حصار ناصری)، سنجش وضعیت محلات با استفاده از ساختار دفاتر توسعه ای، شناخت محلات اصلی و ارزش های بافت تاریخی بازار، تعیین و تکلیف پلاک های فریز شده در بافت تاریخی، ایجاد موازنه بین. حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بررسی آسیب شناسانه و علل ناکارآمدی اسناد الزام آور قبلی، تامین پارکینگ و ضوابط موجود در طرح تفصیلی از جمله موضوعات موضوعاتی بود که از سوی مشاور طرح بیان شد.

طرح سناریوهای پیشنهادی سازمان فضای حصار ناصری، شبکه گاز بازار تهران و تهیه نقش خطر و خطر پذیری بازار از موضوعات دیگر بود که در جلسه بررسی موضوعات بازار بزرگ تهران با حضور شهردار تهران مطرح شد.

رژیم لاغری سریع